окт 11
2013
Проведена работна среща 11

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №11 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 22 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе единадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

окт 11
2013
Проведена работна среща 10

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №10 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 13 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе десетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

окт 11
2013
Проведена работна среща 9

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №9 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 27 юли 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе деветата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

сеп 17
2013
Начална пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на администрацията в община Хасково”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   В заседателната зала на община Хасково от 11.00 часа на 04 септември 2013 г. се проведе началната пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на администрацията в община Хасково”, финансиран с Договор № 12-11-60/08.11.2012г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма...

авг 31
2013
Пресконференция 04.09.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Пресконференция по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково” На 04 септември 2013г. (сряда) от 11.00 часа  в заседателната зала на 2 етаж в сградата на Общинска администрация град Хасково ще се проведе пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект...

авг 31
2013
Проведена работна среща 8

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №8 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 28 юни 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осмата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

авг 31
2013
Проведена работна среща 7

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №7 на екипа  по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”    На 25 юни 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе седмата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

авг 31
2013
Проведена работна среща 6

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Провеждане на Работна среща №6 на екипа  по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”  На 24 юни 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе шеста работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в...

юни 25
2013
Зони за въздействие

Зона с потенциал за икономическо развитие Зона на публични функции с висока обществена значимост Зона на публични функции с висока обществена значимост II Зона с преобладаващ социален характер Зона с преобладаващ социален характер II Проекти...

Върни се в началото на страницата