окт 28
2013
Проведена работна среща 18.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №18 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 21 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

окт 28
2013
Проведена работна среща 17.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №17 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 19 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

окт 24
2013
Проведена среща - 23.10.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Проведена среща между Директори на дирекции и  „Дейта солюшънс”   На 23 октомври 2013г. в сградата на Община Хасково се проведе среща между представителите на „Дейта солюшънс” и Директорите на Дирекции за обсъждане на проектодоклада  на функционалния  анализ на Община Хасково. Директорите направиха своите забележки...

окт 11
2013
Покана за участие в публично обсъждане по проекта / 30.01.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   П О К А Н А за участие в публично обсъждане със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   Община Хасково кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 30.01.2014г., от 11.00 часа...

окт 11
2013
Покана за участие в публично обсъждане по проекта / 05.12.2013г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   П О К А Н А за участие в публично обсъждане със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   Община Хасково кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 05.12.2013г., от 11.00 часа...

окт 11
2013
Покана за участие в публично обсъждане по проекта / 30.01.2014г.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   П О К А Н А за участие в публично обсъждане със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   Община Хасково кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 30.01.2014г., от 11.00 часа...

окт 11
2013
Покана за участие в публично обсъждане по проекта / 05.12.2013г.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   П О К А Н А за участие в публично обсъждане със заинтересованите страни по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   Община Хасково кани всички заинтересованите страни, медии и широката общественост на 05.12.2013г., от 11.00 часа...

окт 11
2013
Проведена работна среща 14

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №14 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 13 септември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе четиринадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

окт 11
2013
Проведена работна среща 13

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №13 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 03 септември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе тринадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

окт 11
2013
Проведена работна среща 12

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №12 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 26 август 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе дванадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

Върни се в началото на страницата