яну 23
2014
Пресконференция I

Проект ”Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково, чрез инвестиции в човешки ресурс” Приоритетна ос: II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Договор с рег. №А12-22-128 / 18.04.2013 г.   На 21 януари 2014 год. в заседателната зала на Община Хасково се проведе пресконференция по проект „Подобряване на ефективността на...

окт 30
2013
Проведена кръгла маса - 29.11.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 ноември 2013г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в...

окт 30
2013
Проведена кръгла маса - 29.11.2013 г.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 ноември 2013г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в...

окт 29
2013
Проведена работна среща 16

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №16 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 22 ноември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе шестнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

окт 29
2013
Проведена работна среща 16.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №16 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 22 ноември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе шестнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

окт 28
2013
Проведена работна среща 15

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на Работна среща №15 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 25 октомври 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе петнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на...

окт 28
2013
Проведена работна среща 18

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №18 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 21 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

окт 28
2013
Проведена работна среща 17

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   Провеждане на Работна среща №17 на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”   На 19 декември 2013 г. в Общинска администрация Хасково се проведе осемнадесетата работна среща на екипа по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията...

Върни се в началото на страницата