фев 14
2014
Отчет 3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Завършена дейност по извършване на Функционалния анализ  на Общинска администрация Хасково   Приключи изпълнението на дейност :Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Хасково по проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперетивна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

фев 14
2014
Мониторинг1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Дейност по осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на препоръките, посочени във функционалния анализ   На 3 януари 2014 г. стартира последният етап от проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково” по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския...

фев 11
2014
Заключителна информация

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Приключи реализирането на Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“   ПРОЕКТ: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Бенефициент – Община Хасково  се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  ...

фев 11
2014
Проведена кръгла маса - 29.01.2014г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 януари 2014г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията...

фев 11
2014
Заключителна информация7

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Приключи реализирането на Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“   ПРОЕКТ: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Бенефициент – Община Хасково  се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  ...

фев 11
2014
Заключителна информация4

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Приключи реализирането на Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“   ПРОЕКТ: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Бенефициент – Община Хасково  се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  ...

фев 11
2014
Заключителна информация3

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Приключи реализирането на Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“   ПРОЕКТ: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Бенефициент – Община Хасково  се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  ...

фев 11
2014
Заключителна информация1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд     Приключи реализирането на Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково“   ПРОЕКТ: „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията в Община Хасково”, Бенефициент – Община Хасково  се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  ...

фев 11
2014
Проведена кръгла маса - 29.01.2014г.1

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд      Провеждане на кръгла маса Проект„Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията в Община Хасково”     На 29 януари 2014г. в сградата на Община Хасково, Зала на втори етаж от 11ч. се проведе кръгла маса по Проект „Подобряване на ефективността и ефикасността  на администрацията...

Върни се в началото на страницата