мар 21
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013  Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец,  Община Хасково / WMFP  Договор No. B1.11.07 Община Хасково подписа договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г.  с Управляващия орган на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 Министерство на икономиката, конкурентноспособността и корабоплаването, за...

мар 21
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP - НАПРЕДЪК

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 23.06.2011г Проектът се изпълнява от Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция, в рамките на Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013. Развитие на проекта Направено Изготвен доклад за екологично...

мар 21
2012
Среща за обмяна на опит в община Орестиада

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 21.09.2011г. Община Хасково в партньорство с Регионално екологично сдружение “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция изпълнява проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013...

мар 21
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP - работна среща в Хасково и първа копка

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 28.10.2011г. Проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково”/WMFP по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България 2007-2013, се изпълнява от Община Хасково в партньорство с РЕС “Марица 2004”-Хасково и Община Орестиада - Р.Гърция...

мар 20
2012
Информационен ден и среща на Комитета за управление

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 12.03.2012г. На 7.03.2012г. в гр.Хасково се проведоха Информационен ден и Среща на Комитета за управление на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP” по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция–България...

мар 20
2012
Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP - изградената дига

Проект Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково / WMFP Договор No. B1.11.07 / 14.03.2011г. 10.01.2012г.              Една от основните цели на проект “Управление на водите и защита от наводнения в с.Тракиец, Община Хасково/WMFP”, изпълняван по Европейската програма за териториално сътрудничество Гърция-България, е подобряване защитата от наводнения и управление на водите.              ...

мар 20
2012
Проект: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”

Инвестираме във Вашето бъдеще! ПРОЕКТ: „Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково”ПРИОРИТЕТНА ОС: Устойчиво и интегрирано градско развитие.ОПЕРАЦИЯ 1.4: Подобряване на физическата среда и превенция на риска.ФИНАНСИРАЩ ОРГАН: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионална развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Схема за предоставяне на безвъзмездна...

мар 20
2012
Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково

Заповед №940/22.06.2010г. на Кмета на община Хасково относно постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Подобряване на парковата среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” изтеглете от тук    ...

мар 20
2012
Откриване на подобекти по проекта

“Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” В рамките на проект “Подобряване на паркова среда и пешеходни зони за достъпна архитектурна среда в град Хасково” се извършва реконструкция, модернизация и благоустрояване на 10 подобекта на обща стойност 9 722 649,30 лева, от които 8 264 251,90 лева са осигурени от ЕФРР, а останалите са национално съфинансиране. В изпълнение на проекта предстои...

мар 20
2012
Списък на одобрените и неодобрените кандидати за позициите мениджър, психолог, възпитател и социален работник по проекта

 Проект  BG051PO001-5.2.03-0001-C0001  Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р. Асен Златаров”, гр. Хасково Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  И НЕОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПОЗИЦИИТЕ МЕНИДЖЪР, ПСИХОЛОГ, ВЪЗПИТАТЕЛ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ПО  ПРОЕКТ Защитено жилище за младежи, напускащи специализираната институция ДДЛРГ “Проф. д-р...

Върни се в началото на страницата