яну 23
Данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2021г. започва на 25 януари 2021г.

Данъчната кампания за плащане на местните данъци и такси за 2021г. започва на 25 януари 2021г. Данъчните ставки на #местните #данъци и #такси са непроменени. Запазва се размерът им от 2020г. Плащанията ще се извършват в брой и с ПОС-терминал на касите на Община Хасково на ул.Ал.Стамболийски №2 и на пл.Общински №1. Плащания могат да бъдат извършени още: по банков път, чрез пощенски...

яну 22
Областен информационен център - Хасково организира информационни срещи с младите хора в община Свиленград

На 25.01.2021 г. (понеделник), от 09:50 часа, в СУ Д-р Петър Берон, гр. Свиленград, Областен информационен център Хасково ще проведе онлайн публично информационно събитие на тема: Европа за нас. Срещата е насочена към младите хора и представителите на образователните институции в област Хасковои има за задача предоставяне на информация за целите и същността на Кохезионната политика на ЕС в България, правата на младите хора...

яну 19
143 години от Освобождението на Хасково

Кметът на #община #Хасково Станислав Дечев поднесе цветя пред паметника-морена в Хасково по повод 143 години от #Освобождението на #града от османско владичество. Заедно с градоначалника пред паметта на загиналите за Освобождението на Хасково се преклониха председателят на Общински съвет Хасково Таня Захариева, народните представители от ГЕРБ Евгения Ангелова и Митко Полихронов, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместник-кметовете на общината Мария Вълчева, Динко Тенев...

яну 18
Започна премахването на опасните тополи по поречието на река Хасковска

От днес започна премахването на опасните #тополи по поречието на река Хасковска. Временно е затворено за движение едното платно на бул.България- от ул.19 февруари до ул.Крали Марко. От този район започна резитбата на тополите, които представляват #опасност за #хората и #движението. Там се намират 20 от общо 63 тополи, които са сертифицирани като #опасни и подлежат на премахване. На мястото на изкоренените дървета...

яну 15
В понеделник започва изпълнението на дейностите по отсичане и намаляване короните на тополите в Хасково

На 18 януари 2021 година временно ще бъде затворен за движение част от булевард от България от № 50 до кръстовището с ул. Крали Марко /до ПГЛП Райна Княгиня/. От там ще започне резитбата на тополите, които представляват #опасност за #хората и #движението. По поречието на реката в Хасково има 611 тополи. Повечето от тях са на възраст между 60 и 80 години. Обследването установи, че...

яну 14
Стартира проект по Програма „Фонд Активни граждани България“

Днес, 14 януари 2021 година, стартирапроект Инициатива за граждански бюджети, който се изпълнява от Фондация ХАЛО/ HALO Foundation/, в партньорство сОбщина Хасково. Проектът се реализира с финансова подкрепа, предоставена от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 20142021 г., финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, чрез Програма Фонд Активни граждани България. Основната цел на проекта е участие на гражданите при вземане на решения...

яну 11
Обучение по проект „Аз и ти заедно“ организира Община Хасково

ПРОЕКТ АЗ И ТИ ЗАЕДНО Договор № БС33.19-1-011/29.09.2020 г. Община Хасково организира модулна обучителна програма за учители по проект Аз и ти заедно. Проектът е финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, по конкурсна процедура 33.19-2020 г. Основната цел на проекта е създаване на позитивна среда в ранното детско образование, при съхраняване на културната идентичност...

яну 06
Община Хасково изгражда ново улично осветление в Гарваново, Въгларово, Клокотница и Болярово за над 800 000 лв.

Община Хасково спечели финансиране по процедура BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините, по Оперативна програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност. Обща стойност на проектното предложение е в размер на 809 283.44 лева. Проектът е разработен в отговор на провежданата политика на Община Хасково, в която намаляването на енергийното потребление, подобряването на общинската инфраструктура...

яну 06
Община Хасково продължава изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0049 „Шанс за нашите деца“ до края на 2021 г.

Община Хасково продължава изпълнението на проектBG05M9OP001-2.004-0049Шанс за нашите деца до края на 2021 г.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, приоритетна ос 2 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.004 Услуги за ранно детско развитие. Целева група по проекта са деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители, както...

яну 06
Кметът на община Хасково Станислав Дечев поднесе цветя пред паметника на Христо Ботев

Днес се навършват 173 години от рождението на един от най-великите българи. Пандемията и противоепидемичните мерки ни ограничават в организирането на тържествени чествания, но те в никакъв случай не могат да попречат всеки от нас лично да избере по какъв начин да се преклони пред Христо Ботев и неговото ненадминато дело. Това каза кметът на Хасково, минути, след като поднесе цветяпред паметникана поета-революционер. Заедно със Станислав...

Върни се в началото на страницата