• 22.10.2021 - 24.10.2021
  • Театър "Иван Димов"

На 22, 23,  24 октомври 2021 г. Община Хасково ще  проведе международен конкурс за цигулари
„Проф. Недялка Симеонова“ в рамките на XLVI Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“.

 

Условията и заявката за участие в конкурса ще намерите в прикачените файлове.

 


As part of the XLVI Musical Days "Prof.Nedjalka Simeonova"  and International competition for violins  22, 23, 24  October, Haskovo - 2021. 

 

You will find the conditions and the application for participation in the competition in the attached files.
 


 

Върни се в началото на страницата