• 08.09.2020
  • Парк Кенана 

8 септември 2020 г.  

 

17,30 ч.  Парк Кенана 
 

Приложно колоездене