• 23.02.2018
  • ХГ "Ат.Шаренков"

На 23 февруари 2018 г. от 13,00 часа в Художествена Галерия "Ат.Шаренков" - гр.Хасково
ще се състои откриване на изложба с творби от български и турски фотографи и художници, създадени в рамките на проект "Пътят на художника", по програма за Трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция 2014-2020 г.

 

Партньори в изпълнението на проекта:

Сдружение ГИОРИ (Р България) и Кметство Чамлъджа (Р Турция)