• 14.03.2018
  • ОП „Младежки център“

Пети регионален рецитаторски  конкурс за изпълнение на

стихотворение, басня, монолог и откъс от проза
 

14  март 2018 год.
 

Посвещава се на 27 март – Международният ден на Театъра 

 

Регионалният  рецитаторски конкурс, който се организира за пети  път от  ОП „Младежки център” Хасково съвместно с Община Хасково, Драматично-куклен театър „Иван Димов” Хасково е едно от събитията с акцент  в културния живот на Хасково. Конкурсът, обявен за ученици и непрофесионалисти, се провежда за пети  път.  В него имат право да участват всички ученици, кръжоци и школи към културни институти, читалища и училища, отговарящи на условията за възраст и репертоар.
В почивката за обсъждане от журито, Театралната школа при Младежки център ще връчи грамоти на най-добрите млади актьори през 2017 година.
Участниците изпълняват по свой избор произведение - стихотворение, басня, монолог, откъс от проза от българска и чужда поезия, проза и драматургия с  времетраене до 3 минути.

 

Участниците в конкурса се разделят в четири групи:
Първа група – ученици (до 10 години)
Втора група – ученици ( 11 -14 години)
Трета група – ученици (15-19 години)
Четвърта група - непрофесионалисти
 
НАГРАДИ:
Грамоти и предметни награди
Всяка възрастова  група  - Първо, второ и трето място. 
Награда на Община Хасково 
Награда на  Драматично-куклен театър „Иван Димов” Хасково
Награда за най-малък участник
Поощрителни награди
Награди на медийните партньори

 

Журито си запазва правото да не връчи всички награди. Журито има право да увеличава и намалява броя  на наградите в отделните групи.
Конкурсът е индивидуален, не се допускат групови изпълнения.
Всички разходи на участниците се поемат от институтите, които представляват или от самите тях.
Кандидатите за участие попълват бланка-заявка и я изпращат на посочения адрес  или по електронен път до 09.03.2018 год.
 
За допълнителна информация:
6300 Хасково ОП „Младежки център” 0889404421, 0898596601
e-mail: rumi_cska@mail.bg 

Адрес за заявки:
Румяна Георгиева
ОП „Младежки център” ст. 209
бул. „България” 41
Тел: 0889404421, 0878625724
e-mail: rumi_cska@mail.bg 
e-mail: rumi_cska@abv.bg 


                                             

 

ЗАЯВКА
за участие в Пети  регионален рецитаторски конкурс

 

Име, презиме, фамилия: 

Институт, който представлявате:

Точен адрес и телефон:

Група/год./:

Заглавие и автор на произведението:
 
АДРЕС:
Румяна Георгиева
6300 Хасково 
бул. „България” 41
ОП „Младежки център” ст. 209
Тел: 0889404421, 0878625724
e-mail: rumi_cska@mail.bg 
e-mail: rumi_cska@abv.bg