• 15.12.2017
  • ОНЧ „Заря“

11.00 ч. ОНЧ „Заря“ – Камерна зала

 

„Ястия и напитки от хасковския край“ 

кулинарна изложба - конкурс 

с участието на Народни читалища от община Хасково

 

Жури в състав:

 

Председател: Павлина Янева - Професионална гимназия по туризъм

 

Членове:

Златка Караджова - директор дирекция ХДОН в Община Хасково

Диляна Пецова - Регионален исторически музей - Хасково