• 09.09.2017
  • пл. "Общински",ТИЦ „Хасково“


 

10.00 ч.,  пл. „Общински“  -  Туристическо изложение

 

10.30 ч.,ТИЦ „Хасково“ - Туристически форум „Европа без граници“ по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

 

Туристически форум "Европа без граници" ще се състои от две части - изложение и семинар.

На туристическото изложение партньорите по проект и поканени други български и чуждестранни общини ще представят своята страна и община като туристическа дестинация пред хасковлии и гостите на града.

По време на семинара ще бъдат обсъдени добри практики, които всяка участваща държава има в областта на туризма, ще се разискват идеи за съвместна работа.

Туристическият форум ще помогне за опознаването между преките участници по проект и непреките участници – мастните жители и гостите на града. Ще им даде възможността да общуват помежду си, да опознаят своите култура, история и забележителности.

Туристически форум "Европа без граници" се организира по проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".