• 08.09.2017
  • пл. „Свобода“ ,КСК „Спартак 


 

19.00 ч.  пл. „Свобода“ – КСК „Спартак   - Парад на носията с Народен оркестър Хасково 
 по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

19.30  ч. КСК „Спартак" - Европейски поздрав за Хасково - концерт на международни групи по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

Парад на носията е събитие, което ще даде сцена за изява на формации от община Хасково и партньорските градове, които ще представят носии, характерни за техния регион. Парадът ще премине в съвместен концерт, където участниците ще изпълнят традиционни фолклорни танци. Събитието е своеобразен начин за взаимно опознаване и междукултурен диалог.

Парад на носията и последващ концерт се организира по проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".