• 08.09.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

18.00 ч.  ДКТ „Иван Димов“               

Юбилеен поетичен авторски спектакъл на Мина Карагьозова „Танц“, с участието на Силвия Предова  и Балет „Тангра“