• 08.09.2017
  • Парк „Ямача“


 

13.00 ч., Парк „Ямача“                        
Спортно ориентиране „Сглоби Европа-Опознай Европа“ по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

Младежи на възраст 14-29 години ще участват в състезание по спортно ориентиране. Целта на играта е да се открият частите от пъзел, които заедно да сглобят. Участниците ще бъдат разделени в смесени отбори.

Целта на събитието е в неформална среда младежите да обсъждат актуални и интересни за тях теми – образование, проекти за младежки обмен и т.н.

Спортно ориентиране „Сглоби Европа – Опознай Европа“ се организира по проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".