• 07.09.2017
  • Зала „Хасково“    


 

10.30 ч., Зала „Хасково“                      

Бизнес форум по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

По време на форума ще бъдат обсъждани ползите от членството в ЕС и ще се представят добри практики при финансирането на общините, малкия и средния бизнес.

Гост лектори ще бъдат представители от община Комотини, Гърция, Областен информационен център – Хасково, Enterprise Europe Network - гр. Стара Загора, EURES към РСЗ Хасково и Европейски информационен център Европа Директно – Хасково. За участниците по проект ще бъдат организирани срещи с представителите на местния бизнес.

Участниците ще имат възможност да посетят фирми от Хасково и да проведат разговори с представителите на местния бизнес.

Форумът се организира по проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".