• 07.09.2017
  • Община Хасково    10.00 ч. Заседателна зала II ет.,   Община Хасково        
Пресконференция по проект „Независимост и толерантност  в ЕС (InToEU)“

 

На 11.07.2017 година, Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура към Европейската комисия, подписа договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Хасково за изпълнение на проект "Независимост и толерантност в Европа" /InToEU/ по програма "Европа за гражданите",  Мярка  2.2 "Мрежи от градове".
Проектът ще се изпълнява в партньорство с Община Визеу Португалия, Община Флоренция, Италия, община Крефелд, Германия и Община Комотини, Гърция.
С изпълнението на проекта се цели утвърждаване на европейското самосъзнание и идентичност, както и ангажирането на европейските граждани във всички аспекти на живота в тяхната общност, с оглед постигането на една обединена, толерантна и все по-близка Европа.

Общата стойност на проекта: 25 000 евро.