• 06.09.2017
  • Х.Г. „Ат.Шаренков“        

17.30 ч. Х.Г. „Ат.Шаренков“             

Откриване на изложба "Цвят и хартия" на Дружество на хасковски художници