• 05.09.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

Откриване на изложба „Пощенски картички от Хасково" и представяне на фотоалбум “Поздрав от Хасково“ - 18.30 ч.