• 31.05.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

"Американа" - концерт с американска музика за глас и пиано на Камерно дуо М§М - проф. д-р Мадлен Бъчварова и доц. д-р Минита Даниел-Кокс

31 май 2017 г. от 18:30 ч.

ДКТ "Ив. Димов" - голяма зала