• 24.04.2017
  • ОП „Младежки център“

„Среща обучение с представители на НПО „А21" - София - „Трафика на хора - робство  на нашето време“ ПИЦНВ     - 13.30 ч.