• 10.03.2017
  • ОИЦ - Хасково

 

На 10 март 2017 г. (петък), от 10.00 часа,  в офиса на Областен информационен център – Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II,  ще се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на националната кампания на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ под мотото „ЗАЕДНО за Европа“. На събитието експертите на ОИЦ-Хасково ще представят информация относно събитията, които са предвидени в рамките на кампанията.