• 21.03.2017
  • ОП „Младежки център“

Световно кафене (World Café) в рамките на Инициатива „Възраждане 28.0 – развити региони чрез добро образование“ 

10.00 часа, вход свободен.

 

Имаме удоволствието да ви поканим на първата за годината среща-дискусия на тема „Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието“ в Хасково на 21.03.2017 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. в залата на Младежки център гр.Хасково. Срещата се организира от JA Bulgaria, Община Хасково и с подкрепата на българският евродепутат Ева Майдел. Тя е част от инициативата „Възраждане 28 – развити региони чрез добро образование“ на JA Bulgaria, реализираща се в партньорство с общините и областните информационни центрове в цялата страна.

 

Настоящата инициатива има за задача разработването на стратегия за модернизиране на образованието в регионите чрез ефективно сътрудничество на местните власти, местния бизнес, образователните институции, неправителствените организации и медиите. Основната цел на инициативата е: да спре изтичането на мозъци и работна ръка от общината чрез прилагане на последователна политика в сферата на образованието от предучилищна възраст до университета за изграждане на компетентности и практическа насоченост на образованието чрез насърчаване на:
• предприемаческото мислене; 
• финансовата грамотност; 
• ранното кариерно ориентиране; 
• дигиталната компетентност. За постигането на тази цел ще се работи с конкретни мерки, насочени към: 
• запознаване на учениците още от най-ранна детска възраст с различните видове професии и възможностите за работа, които местният бизнес предлага; 
• насърчаване от страна на местната власт и бизнеса на обучение по конкретни специалности, стратегически важни за развитието на региона; 
• създаване на тясна връзка между бизнеса и образованието; 
• създаване на иновативни училища с учебна програма, насочена към нуждите на региона;
• широко навлизане на новите технологии в учебния процес. 

 

Като първа стъпка на инициативата e провеждане на среща между всички заинтересовани страни – Джуниър Ачийвмънт България, местен бизнес, община, образователни институции, неправителствени организации и медии, на която да се проведе дискусия и очертае КАКВИ конкретни стъпки трябва да се предприемат за модернизирането на образованието и превръщането му в ефективен инструмент за развитие на региона. Ако искате да допринесете лично за оформянето на стратегия за развитие на региона, в който живеете, чрез по-добро образование, заповядайте на срещата на 21 март, на която ще разчитаме на вашето активно и мотивирано участие.

 

Формат на срещата на 21 март: Световно кафене (World Café)
1.    Участници в дискусията: всички заитересовани лица от местната общност (представители от общинските власти, бизнес, образователни институции (ръководители, преподаватели, студенти, ученици гимназиален етап), неправителствени организации, медии). Брой участници – 50-60 човека. 
2.    2. Участниците се разделят на няколко маси (4-5 човека). Дискусията се провежда в три или повече двадесет-минутни рунда разговор. Във всеки рунд се обсъжда проблем, свързан с или поясняващ основния. След като е изтекло времето на първата дискусия, на всяка маса остава по един участник, който ще бъде домакин. Останалите участници се преместват на друга маса.
3.    3. Домакините запознават новодошлите с основните идеи, теми и въпроси, възникнали по време на разговора. Новодошлите трябва да свържат своите идеи и теми от дискусията на предишната маса с новите неща, които са им разказали домакините. 
4.    4. След третото преместване участниците може да се върнат на масата, от която са тръгнали. Те се връщат, обогатени с различни идеи от другите маси и ги чака променена картина от първоначалната, която са имали. Сега те могат да довършат започнатото и да извлекат основни изводи от процеса. 

Обобщение и споделяне от срещата Всеки разговор, състоял се на отделна маса, е част от цялостния процес и глобалния проблем, който е бил причина за Кафенето. Финалният етап на Световното кафене е обединяване на различните процеси от отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде видян от всички. За да се постигне това, всяка маса трябва да сподели процеса си на работа и идеите, до които са достигнали, пред цялата група. 
Следва обобщаване на идеите в проектни предложения за публично-частно партньорство. Идеите и предложенията се групират в обединяващ документ с работно заглавие „Стратегия за развитието на региона чрез модернизация на образованието“. Следваща стъпка е създаването на „Пътен лист“ и конкретни стъпки за изпълнението на тази стратегия. 


 

За JA Bulgaria 

Основана през 1997 г., Джуниър Ачийвмънт България (www.jabulgaria.org) е член на организацията JA Worldwide и нейното регионално подразделение JA Europe. JA е водещата организация с най-дълга традиция в предлагането на съвременни програми и курсове по бизнес, икономика и развитие на предприемаческия дух чрез образователни и практически дейности по икономическа и финансова грамотност, бизнес умения, лидерство и стратегии за успех. Курсовете са насочени към млади хора от 6- до 25-годишна възраст. Мисията на Джуниър Ачийвмънт България е да образова и вдъхновява младите хора да ценят свободната инициатива, бизнеса и икономиката, за да подобрят качеството на живота си. Екипът на организацията вярва и работи за каузата „от предприемчиви хора към щастлива нация“.


 

ПРОГРАМА:


21 март 2017 г. 


10:00 – 10:30    Откриване и въвеждаща презентация 
10:30 – 11:00    Първи рунд и дискусии по маси
11:00 – 11:30    Втори рунд и дискусии по маси
11:30 – 12:00    Кафе пауза
12:00 – 12:30    Трети рунд и дискусии по маси 
12:30 – 13:00    Четвърти рунд и дискусии по маси 
13:00 – 14:00    Представяне на резултатите и обобщени


За да заявите своето участие, моля попълнете кратък регистрационен формуляр тук:

https://form.jotform.com/63431754551960