• 17.03.2017
  • Зала "Дружба"

Откриване на Национално състезание 2017 по английски език на Асоциация на Кеймбридж училищата в България - 17.30 часа