• 10.10.2017
  • ДКТ „Иван Димов“

Международен конкурс за цигулари и 42-ри Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“ 2017.

 

As part of the XLII Musical Days "Nedjalka Simeonova" 20th and 22nd of October, Haskovo - 2017

 

Регламента и заявката за участие може да изтеглите от прикачените файлове / на български, руски и английски език /.