Списък на дарения

Дата Дарител ЕИК/Булстат Вид Ст-ст в лв Предназначение

2017

11.09.2017 ДЖЕЛАТО ЕМ ЕООД 204101130 Пари 2000.00 Легла за "Дом за стари хора"
21.08.2017 Опус 11 ЕООД 202992283 Пари 6500.00 Организиране на РОК фестивал в гр.Хасково през месец септември 2017г.
21.08.2017 "Донидо Машин Индъстри" АД 836164433 Пари 1000.00 Организиране на РОК Фестивал в гр. Хасково през месец септември 2017 г.
14.07.2017 СОКОТАБ ЕООД 831360716 Пари 500.00 Организиране на селищен празник на село Мандра
03.05.2017 Районен кооперативен съюз Хасково 000903985 Вещ 6 палета минерална вода "Горна баня" за детски градини, соц.домове, училища и др.
02.05.2017 "Брайт Комплекс АТ" 175224337 Пари 320.00 Закупуване на минерална вода за нуждаещите се от град Хасково.
10.04.2017 Райфайзенбанк ЕАД 83155841* Пари 500.00 Честване на 45-ти национален конкурс за дебютна литература "Южна пролет"
10.03.2017 "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ" АД 131210347 Вещ Метален кош "Мерцедес" - 3 бр. за разделно събиране на отпадъци
13.01.2017 "ГАРАНТ-2000" ЕООД 1261826** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "РАДЕВ-06" ЕООД 1267285** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "РАДЕВ-06" ЕООД 1267285** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 "ЕН АР КОНСУЛТ"ЕООД 1267208 Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС
13.01.2017 ДЗЗД "СЕМА-ЕЕ" 1768241** Услуга Изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по НПЕЕМЖС

2016

27.12.2016 Марина Милкова Армутлиева Пари 500.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
01.12.2016 Ивент Експириънс ЕООД 2013435 Пари 1500.00 Организиране на коледни тържества
20.10.2016 Средства от РОК концерт Пари 160.00 Изграждане на детска площадка в дневен център "Марина"
19.10.2016 Съюз на българските музикални и танцови дейци 000703397 Пари 200.00 Специална награда на участник в Международния конкурс за цигулари "Проф. Недялка Симеонова"
16.09.2016 СОКОТАБ ЕООД 831360716 Пари 600.00 Разходи по случай годишния за селищен празник на с.Малево
07.09.2016 "Ротари клуб - Аида" гр.Хасково 126654556 Вещ Доставка и монтаж на спортни уреди на открито за допълване на съществуваща спортна площадка в парк "Канана"
02.09.2016 "Райфайзенбанк България" ЕООД 831558413 Пари 2000.00 Концерт на формациите от детски градини, Тед меджик и празнична торта за деня на град Хасково
01.09.2016 Никола Господинов Тенев Пари 1000.00 Закупуване на телевизори за лежащо болни в дом за стари хора "Кенана"
01.09.2016 "Зърнени храни" АД 126087771 Пари 4000.00 За провеждане на автомобилно състезание за дните на град Хасково
25.07.2016 "Райфайзенбанк България" ЕООД 831558413 Вещ Микробус марка "Пежо" модел "Боксер"
18.07.2016 Марий Златков Матушев Пари 1000.00 Закупуване на телевизори за лежащо болни в дом за стари хора "Кенана"
26.05.2016 "Хидрострой" АД 103029862 Пари 1000.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
08.04.2016 ЕТ "ЕМО-Емил Стефанов Стефан Емилов" 126730922 Пари 3000.00 За доставка /закупуване/ на специализирано съоръжение за деца с увреждания
01.04.2016 "ЕДНО архитектурно студио" ООД 175171774 Услуга Услуга по изготвяне на инвестиционни проекти за обект: " Изграждане на кула и технически съоръжения за откриване и превенция на горски пожари в ПИ с идент. № 77195.22.31 по КККР на гр.Хасково"