Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Контрол, обществен ред и законност"

Николай Симеонов гл.експерт "КОРЗ" пл.Общински 1 038 603339
Иванка Малянова гл.спец."Разрш.реж.регистр." пл.Общински 1 038 603339

отдел "Правно-нормативно обслужване"

Андрей Делиев гл.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Димитър Митрев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603335
Валентина Василева ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603334
Юлия Динкова секретар МКБППМН КБУ, 4 ет. 038 603455
Бойчо Демирев мл.експерт пл.общински 1 038 603422

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Диана Иванова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310
Жулиета Терзиева тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603300
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603395

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489
Гергана Иванова гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603321

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

сектор "Материално-техническо обслужване"

Ася Георгиева ст.експерт "Администр.и БУТ" пл.Общински 1 038 603426
Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Диляна Кабадаева гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322
Шофьори "Транспорт" пл.Общински 1 038 603331
Чистачки Изпълнител-чистач пл.Общински 1 038603332

Изпрати съобщение до служител