Румен Атанасов

Румен Атанасов

гл.експерт ОМП

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Звено "ОМП и сигурност на информацията"

Румен Атанасов гл.експерт ОМП пл.Общински 1 038 603405
Атанаска Момчилова специалист пл.Общински 1 038 603406

Изпрати съобщение до служител