Диана Маринова

Диана Маринова

ръководител на звено

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Сектор "Вътрешен одит"

Диана Маринова ръководител на звено пл.Общински 1 038 603433
Еленка Иванова ст.вътрешен одитор пл.Общински 1 038 603433

Изпрати съобщение до служител