началник отдел ФК

началник отдел ФК

началник отдел

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Сектор "Финансов контрол"

Данка Янева гл.специалист "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338
Димитър Бояджиев ст.експерт "Фин. контрол" пл.Общински 1 038 603338
началник отдел ФК началник отдел

Изпрати съобщение до служител