Олга Ванчева

Олга Ванчева

началник отдел

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603469
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603408
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Христина Костадинова ст. експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603482
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603466
Мария Ангелова ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351
Иванка Димитрова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351
Вяра Иванова ст. експерт пл. Общински 1 038 603350
Татяна Севова ст. спец.- касиер пл.Общински 1 038 603351
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603475
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350
Христина Костадинова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603475

Изпрати съобщение до служител