Олга Ванчева

Олга Ванчева

началник отдел

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол и събиране на местни данъци и такси"

Олга Ванчева началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603 469
Ангелина Пенева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 472
Даниела Иванова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Катя Гогова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Мариета Желева ст. публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Милена Тодорова гл.публичен изпълнител ул. Александър Стамболийски 2 038 603316
Нина Георгиева ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Стефка Колчева ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 466
Таня Иванова ст.експерт ул. Александър Стамболийски 2 038 603472
Полина Йорданова ст.специалист-счетоводител ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Лидия Вакрилова ст.експерт пл.Общински 1 038 603351
Дора Моллова-Кьосева ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Татяна Севова ст. спец.- касиер ул. Александър Стамболийски 2 038 603 351
Нела Канева ст.специалист пл.Общински 1 038 603350
Христина Костадинова ст.експерт пл.Общински 1 038 603475
Янка Карагьозова ст.специалист пл.Общински 1 038 603351

Изпрати съобщение до служител