Димитър Иванов

Димитър Иванов

началник отдел

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603470
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603487
Дора Иванова ст. експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603471
Ива Пашинова гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603464
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603467

Изпрати съобщение до служител