Димитър Иванов

Димитър Иванов

началник отдел

ул. Александър Стамболийски 2

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Отчитане на приходите и обслужване на данъкоплатци"

Димитър Иванов началник отдел ул. Александър Стамболийски 2 038 603470
Ана Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Апостол Мутафов гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 468
Димитринка Атанасова ст.специалист "Връчител" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 408
Атанас Марчев гл.инспектор, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Валентин Василев гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Християна Грозева гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 478
Димитрия Дахова ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 487
Мария Ангелова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603465
Дора Иванова ст. експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471
Росица Чакърова-Кутелова гл. инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 477
Саша Иванова ст.експерт "Патент" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 465
Сийка Николова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603 471
Станка Тодорова гл.инспектор "Имотни данъци" ул. Александър Стамболийски 2 038 603478
Тодорка Жекова деловодител архивар ул. Александър Стамболийски 2 038 603 464
Янко Божиков ст.специалист, МПС ул. Александър Стамболийски 2 038 603 467

Изпрати съобщение до служител