Любомир Михов

началник отдел

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Разпореждане с общинска собственост"

Милена Дякова гл.специалист "Акт. и надзор" пл.Общински 1 038 603386
Ивелина Милева гл.експерт "Разпореждане с ОС пл.Общински 1 038 603386
Станка Трендафилова ст.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Наташа Динова ст.специалист "Жилищна полит." пл.Общински 1 038 603413
Христо Недев гл.специалист "Упр. на ОС" пл.Общински 1 038 603387
Марияна Чоева ст.експ."Жил.Политика" пл.Общински 1 038 603388
Любомир Михов началник отдел пл.Общински 1 038 603484

Изпрати съобщение до служител