Дирекция „Архитектура, градоустройство и кадастър“ извършва административно-технически услуги свързани с:

  • създаване, прилагане и изменение на ПУП, на плановете на подземната инфраструктура и на кадастралните планове
  • упражняване на контрол за спазване и прилагане на общите и подробните устройствени планове, одобрени проекти и строителни книжа;
  • разрешаване на строителството на територията на Община Хасково
  • издаване на скици, справки и удостоверения (по чл. 54а от ЗКИР адреси, идентичност, търпимост и др.) издаване на разрешения за поставяне
  • осъществяване на инвестиционната политика на Община Хасково в сферата на строителството, енергетиката, съобщенията и водоснабдяването и транспортната инфраструктура.

Ангел Стоилов

Директор дирекция "Архитектура, строителство, геодезия и кадастър"

ул. Михаил Минчев 3

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Контрол по ЗУТ"

Владимир Райчев началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603353
Ивелина Атанасова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Даниела Янчева гл. специалист КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603354
Таня Еленкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Георги Иванов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411
Васил Николов ст. експерт КЗУТ ул. Михаил Минчев 3 038 603359
Владимир Стайков гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603357
Емилиян Стоицов гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603411

отдел "Строителство, инвестиции и инфраструктура"

Даяна Добрикова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603371
Валери Милков гл.експерт "Енергетика" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Венцислава Антонова гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Валентина Манолова гл.експерт "ВиК" ул. Михаил Минчев 3 038 603462
Лора Чучулева гл.експерт "Вис.строителство" ул. Михаил Минчев 3 038 603375
Михаила Димчева гл.специалист "Комуникации" ул. Михаил Минчев 3 038 603376
Стилян Парапанов гл.експерт "ОВ" ул. Михаил Минчев 3 038 603364
Тони Пасев гл.експерт "Инвестиции" ул. Михаил Минчев 3 038 603364

отдел "Архитектура, градоустройство и кадастър"

Тоня Маркова началник отдел ул. Михаил Минчев 3 038 603372
Антония Дечева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Ваня Вълкова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Виолета Зафирова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Ганка Манолова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603367
Гергана Карастайкова гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603358
Даниела Костова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412
Дарина Колева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603488
Емил Мишев гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603368
Лиляна Попова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Милка Кирякова гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603356
Николина Митева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424
Росица Георгиева гл.специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603362
Павла Тончева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603412
Спаска Пеева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603355
Станимира Недева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603424
Красимира Русева гл. специалист ул. Михаил Минчев 3 038 603369
Анжелика Рашева гл.експерт ул. Михаил Минчев 3 038 603423
Ивана Димитрова мл. експерт Михаил Минчев 3 038 603423

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата