Радослав Ванчев

гл.експерт "Бюджет"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

отдел "Бюджет"

Диана Вълева ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449
Кирилка Дечева ст.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603449
Радослав Ванчев гл.експерт "Бюджет" пл.Общински 1 038 603352
Валентина Тодорова ст.експерт "Бюджет обр." пл.Общински 1 038 603449

Изпрати съобщение до служител