Красимира Митева

Красимира Митева

гл.експерт "Деловодство"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" Общ.данъчна дирекция 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

Изпрати съобщение до служител