Красимира Митева

Красимира Митева

гл.експерт "Деловодство"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Деловодсто и архив"

Красимира Митева гл.експерт "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Милена Димова гл.специалист "Деловодство" пл.Общински 1 038 603319
Гергана Янкова гл.специалист "Деловодство" 038 603319
Христинка Железанова ст.специалист "Деловодство" пл.Общински 1, касов салон 038 603414
Янка Станева гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Теодора Димова гл.специалист "Архив" ул. Александър Стамболийски 2 038 603442
Кеворк Хачерян ст.специалист "Размн.база" пл.Общински 1 038 603439
Жанета Янева Гл. спец. - Деловодство пл.общински 1 038 603414

Изпрати съобщение до служител