Станка Севова

Станка Севова

изпълнител домакин

пл.Общински 1

  • 038 603312

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Материално-техническо обслужване"

Станка Севова изпълнител домакин пл.Общински 1 038 603312
Румяна Якубова гл.експерт "Транспорт" пл.Общински 1 038 603322

Изпрати съобщение до служител