Нели Вълканова

Нели Вълканова

гл.експерт "ПР"

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Канцелария, връзки с обществеността, протокол и контрол"

Нели Вълканова гл.експерт "ПР" пл.Общински 1 038 603310
Анита Димитрова тех.сътрудник секретар пл.Общински 1 038 603421
Магдалена Петрова гл.спец."Адм. и инф.обсл." пл.Общински 1 038 603309
Димитрина Лозева мл.експ."Пуб. админ." пл.Общински 1 038603395

Изпрати съобщение до служител