Костадинка Налбантова

ст.юрисконсулт

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

Сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев началник сектор пл.Общински 1 038 603318
Драгомир Пейчев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Магдалена Карабашева мл.експерт пл.Общински 1 038 603318

Изпрати съобщение до служителВърни се в началото на страницата