Костадинка Налбантова

Костадинка Налбантова

ст.юрисконсулт

пл.Общински 1

  • 038 603318

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Мария Пейкова Гл.експерт "ОП" пл. Общински 1 038 603318
Филип Христозов юрисконсулт пл.Общински 1 038603318

Изпрати съобщение до служител