Костадинка Налбантова

Костадинка Налбантова

ст.юрисконсулт

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Обществени поръчки"

Костадинка Налбантова ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Банко Банев ст.юрисконсулт пл.Общински 1 038 603318
Мария Пейкова юрисконсулт пл. Общински 1 038 603318
Магдалена Карабашева мл.експерт пл.Общински 1 038603318

Изпрати съобщение до служител