Богдана Петкова-Василева

гл.експерт

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт пл.Общински 1 038 603489

Изпрати съобщение до служител