Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

сектор "Човешки ресурси"

Богдана Петкова-Василева гл.експерт "Човешки ресурси" пл.Общински 1 038 603489

Изпрати съобщение до служител