Сектор "Информационни технологии"

  • Организира дейността по прилагане на информационни, комуникационни и управленски технологии в Община Хасково.
  • Извършва софтуерна и хардуерна поддръжка на компютрите в Община Хасково и архивиране на базите данни. 

Гергана Киримова

Гергана Киримова

Директор дирекция

пл.Общински 1

Служители

Име, фамилия Длъжност Адрес Телефон

сектор "Информационни технологии"

Николай Александров гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603323
Кирил Илиев гл.експерт "ИТ" пл.Общински 1 038 603448
Христина Педева гл.експерт "ИТ" Архитектура 038 603314
Мариана Атанасова гл.експерт "ИТ" ул. Александър Стамболийски 2 038 603463
Ася Георгиева гл. експерт пл.Общински 1 038 603426

Изпрати съобщение до служител