апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Помещение с.Тракиец/Заповед № Т-026/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обект, публична общинска собственост, при следните условия:1.Помещение с площ 9,00 кв.м. на лицевата страна на кметство...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Лекарски кабинети в с.Книжовник, с.Конуш, с.Ма/Обява лекарски кабинети, с.Книжовник, с.Конуш, с.Мандра, с.Орлово

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Офиси №106, №108, №122 в сградата на ОП "Младе/Обява търг Младежки център, офиси № № 106, 108, 122

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Офиси №106, №108, №122 в сградата на ОП "Младе/Заповед № Т-029/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:1.Офис №106 с площ 13,50 кв.м. в сградата на ОП»Младежки...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Обект № 5, Базар "Веспрем"/Обява търг, обект №, базар "Веспрем"

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Обект № 5, Базар "Веспрем"/Заповед № Т-027/28.02.2012

На основание чл.14, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.20, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обекти, частна общинска собственост:1.Обект № 5 с площ 16,00 кв.м., находящ се на Базар «Веспрем», при годишен наем 390,00 лв. без ДДС. Определям...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Текето/Обява търг с.Текето

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Текето/Заповед № Т-018/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя - ниви в землището на с. Текето, Община Хасково – с номера:-018004 – с площ 5.770 дка, категория – VII, в местността “Джевезлика” – начална тръжна цена /годишна/ – 93.00 лв./деветдесет и три...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нивa в землището на с.Узунджово/Обява търг с.Узунджово

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нивa в землището на с.Узунджово/Заповед № Т-019/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – нивa в землището на село Узунджово, Община Хасково – с номер:-№ 043013 – с площ 7.001 дка, категория –VI, в местността “Под лозята” – начална тръжна цена /годишна/ – 126.00 /сто двадесет и...

Върни се в началото на страницата