апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища/Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ:Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Терен в парк "Ямача" /Заповед № Т-065/29.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА ОТМЕНЯМ:Мои заповеди №№Т-034 и Т-035/22.03.2012 год., с които е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10/десет/ години на обекти, публична общинска собственост. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен депозит. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – язовири и микроязовири за стопански риболов/Заповед № Т-033/14.03.2012

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА във връзка с Разпореждане №11-02-01-45/12.03.2012 год. на Районна прокуратура гр.ХасковоОТМЕНЯМ:Моя заповед №Т-030/28.02.2012 год., с която е обявен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов. На кандидатите закупили тръжна документация да бъдат възстановени всички разходи по закупуването на тръжна документация и внесен...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – язовири и микроязовири за стопански риболов/Заповед № Т-030/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, язовири и микроязовири за стопански риболов, при следните условия:1. Землище с. Войводово, яз. имот №...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Търговски обект №1, ул.”Сан Стефано”/Обява търговски обект, ул.Сан Стефано

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Търговски обект №1, ул.”Сан Стефано”/Заповед № Т-028/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №78/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:1.Търговски обект №1 находящ се в гр.Хасково, ул.”Сан Стефано” с...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Терен в парк "Ямача" /Обява търг парк "Ямача"

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост, Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково, Заповед № Т-034 и Т-035 от 22.03.2012 г.ОБЯВЯВА:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:І.Терен, находящ се в...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Терен в парк "Ямача" /Заповед № Т-035/22.03.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:Терен, находящ се в парк «Ямача» град Хасково – фрагмент детски сектор и футболно игрище...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Помещение с.Тракиец/Обява търг помещение с.Тракиец

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост за срок от 10 години:- Помещение в с. Тракиец- обект № 5 находящ се на базар «Веспрем» гр. Хасково- търговски обекти № 1...

Върни се в началото на страницата