апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, сквер "Мерсито"/Заповед № Т-067/02.04.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: сквер “Мерсито”поддържане на озеленената площ – имот...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Илинден” - по/Заповед № Т-097/22.05.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 100 и 101, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: парк “Илинден”- поддържане...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, сквер “Ликуша” - по/Заповед № Т-098/22.05.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 100 и 101, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: сквер “Ликуша”- поддържане...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк „Лебеда" - под/Заповед № Т-096/22.05.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 100 и 101, ал. 1 от Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: парк “Лебеда”-  поддържане...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Св. Харалампи/Заповед № Т-066/02.04.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: парк “Лебеда”-  поддържане на парк “Лебеда”, намиращ...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Св. Харалампи/Заповед № Т-076/02.04.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: парк “Св. Харалампий”, кв. Болярово поддържане на...

апр 10
2012
Публично оповестен конкурс за отдаване под наем – публична общинска собственост, парк “Брезите”/Заповед № Т-075/02.04.2012

На основание чл. 14, ал. 7 и 8 от ЗОС, чл. 83 и 84, ал. 1 от Наредбата за общинска собственост на Общински съвет – Хасково, във връзка с Решение № 106 от 24.02.2012 година на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години за обект – публична общинска собственост: парк “Брезите” - поддържане на озеленената площ...

апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот в м.”Халилово” и прилежащи сгради/Заповед № Т-080/06.04.2012

На основание чл.38,ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №137/30.03.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с идентификатор 77195.27.17 по КК на гр.Хасково, с площ 14 831,00 кв.м., находящ се в м.”Халилово” и прилежащите сгради...

апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - поземлен имот идентификатор 77195.722.6/Заповед № Т-081/06.04.2012

На основание чл. 38, ал. 1, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:Поземлен имот с  идентификатор  77195.722.65  по КК на  гр.Хасково , целият с площ  от 2 470,00 кв.м., отреден за етажен паркинг и търговия...

апр 10
2012
Публичен търг с явно наддаване за продажба - бунгала в ПС „Цигов чарк”/Заповед № Т-082/06.04.2012

На основание чл.38, ал.1 и чл.70,ал.1 от Наредбата за общинската собственост и Решение №64/03.02.2012 год. на Общински съвет – ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост:I.Бунгала в почивна станция „Цигов чарк”, находящи се в кв.24,УПИ I ”Индивидуално и обществено  вилно застрояване” , Курорт ”Язовир Батак”,Община Батак,Област Пазарджик:1.Паянтово...

Върни се в началото на страницата