фев 19
Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ГТ собственост на Община Хасково.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост в териториалния обхват на дейност на ОП Общинско лесничейство Хасково ЛФ 2021 година - Обект 2102....

фев 11
Заповед №225/02.02.2020

Заповед №225/02.02.2020 Търг за отдаване под наем на Стол за хранене в СУ Стефан Караджа - гр. Хасково...

яну 27
Заповед 221/21.01.2021г.

Заповед 221/21.01.2021г. за обявяване на търг за отдаване под наем на ученически стол в СУ Стефан Караджа - Хасково....

яну 15
Договор №018 от 15.01.2021г. за покупко - продажба на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл.51б от Наредба № 8 за сечите в горите.

Договор №018 от 15.01.2021г. за покупко - продажба на дървесина, предвидена за отсичане с протоколи, съставени по реда на чл.51б от Наредба № 8 за сечите в горите. ...

яну 04
Заповед №1586-150/04.01.2021г.

Заповед №1586-150/04.01.2021г.за обявяване на търг за отдаване под наем на обект в Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Вапцаров...

Върни се в началото на страницата