авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ ХХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1487,00 кв.м., ведно с масивна сграда с площ 85,00 кв.м. и полумасивна сграда с площ 40,00 кв.м./10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 188 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХVIII в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1086,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 187 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIХ в кв.67 по плана на с.Тракиец, Община Хасково, с площ 1028,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 186 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХV в кв.33 по плана на с.Въгларово, Община Хасково, с площ 744,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 185 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIII в кв.33 по плана на с.Въгларово, Община Хасково, с площ 757,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 184 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ ХIV в кв.33 по плана на с.Въгларово, Община Хасково, с площ 759,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 183 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.705.169 по КК на гр.Хасково /м.“Куба II“/,с площ 467,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 182 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №955/26.07.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 181 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 180 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

авг 19
2019
Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот: Едноетажна сграда с идентификатор 38580.27.18.1 ,с предназначение: “Селскостопанска сграда“, находяща се в с.Корен ,Община Хасково. /10.09.2019

З А П О В Е Д № Т- 179 гр. Хасково 19.08.2019г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №918/31.05.2019год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...