апр 14
Заповед № Т-14/13.04.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти с НТП: лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения в следните землища: с. Г. Войводино, с. Големанци, с. Д. Войводино, с. Книжовник, с. Маслиново и с.Николово всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. ...

апр 14
Заповед № Т-13/13.04.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти с НТП: лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения в следните землища: с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Конуш, с. Криво поле, с. Мандра, с. Текето и с. Тракиец всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата...

апр 14
Заповед № Т-12/13.04.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти с НТП: лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения в следните землища: с. Александрово, с. Войводово, с. Малево, с. Манастир, с. Нова Надежда, с. Орлово и гр.Хасково всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. ...

апр 14
Заповед № Т-12/13.04.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти с НТП: лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения в следните землища: с. Брягово, с. Динево, с. Любеново, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково и с. Узунджово всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед...

мар 15
Заповед № Т-007/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Обект №2 с площ от 13,00 кв.м. находящ се в гр.Хасково, кв. Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 33,00 /тридесет и три/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-005/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, общинска собственост: 1. Обект №10 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен с площ от 70,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 180,00 /сто и осемдесет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-006/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, общинска собственост: 1. Обект №6 с площ от 16,00 кв.м. и открит терен с площ от 150,00 кв.м., находящ се в гр.Хасково, кв.Орфей, к-с Веспрем; мес. наем 340,00 /триста и четиридесет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-003/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Подземна обществена тоалетна с площ от 60,00 кв.м. находяща се в гр.Хасково, бул. България Зеленчуков пазар; мес. наем 210,00 /двеста и десет/ лв. без ДДС....

мар 15
Заповед № Т-004/15.03.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: 1. Павилион на спирка с площ от 2,00 кв.м. находящ се в гр.Хасково, бул. Раковски, пред Пиреос банк; мес. наем 20,00 /двадесет/ лв. без ДДС....

Върни се в началото на страницата