сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-225/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища:с. Александрово, с. Войводово, с. Малево, с. Манастир, с. Ново Надежда, с. Орлово и гр.Хасково...

сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-224/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища: с. Гълъбец, с. Елена, с. Зорница, с. Козлец, с. Корен и с. Широка поляна всички на територията на Община Хасково...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-201 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-201 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-200 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-200 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 216 гр. Хасков 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 216 гр. Хасков 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-221 гр. Хасково15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-221 гр. Хасково15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 220 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 220 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-219 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-219 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

Върни се в началото на страницата