юни 11
Заповед №Т-10/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на обект, частна общинска собственост: Помещение с площ 23,00 кв.м., бул.Освобождение26, гр. Хасково; при месечен наем 92,00 лв. без ДДС....

юни 11
Заповед №Т-13/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост за срок от 5 / пет / години: Част от фоайе за монтаж на банкомат в сграда на Община Хасково, находяща се на ул.Александър Стамболийски№2; месечен наем - 100,00 лв. без ДДС....

юни 11
Заповед №Т-14/11.06.2020г. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост за срок от 5 / пет/ години: 1. Помещение с площ 36,00 кв.м., находящ се на трети етаж в сграда /бившо кино Клокотница/ на пл.Общински, гр.Хасково месечен наем 72,00 лв. без ДДС, за търговска дейност, офис, производство и услуги. 2. Помещение с площ 25,00 кв.м...