ное 30
2020
Заповед №Т-295/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.38 по плана на с.Орлово, Община Хасково, с площ 692,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-301/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-302/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.87 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 3086,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-300/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-299/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-293/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ Х в кв.37 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 662,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-298/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 877,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-297/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-296/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м....

ное 30
2020
Заповед №Т-294/30.11.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м....

Върни се в началото на страницата