юли 01
Заповед № Т-172/30.06.2020г.

Заповед № Т-172/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.429.97 по КК на гр.Хасково /м.Идимирли/,с площ 466,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-156/30.06.2020г.

Заповед № Т-156/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.18 по плана на с.Узунджово, Община Хасково, с площ 1001,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-158/30.06.2020г.

Заповед № Т-158/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VIII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-159/30.06.2020г.

Заповед № Т-159/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VII в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-160/30.06.2020г.

Заповед № Т-160/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ VI в кв.86 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 1 000,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-157/30.06.2020г.

Заповед № Т-157/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ I в кв.87 по плана на с.Малево, Община Хасково, с площ 3086,00 кв.м....

юли 01
Заповед № Т-162/30.06.2020г.

Заповед № Т-162/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ II в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 885,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-165/30.06.2020г.

Заповед № Т-165/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ IV в кв.23 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 612,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т- 163/30.06.2020г.

Заповед № Т- 163/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: УПИ III в кв.52 по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 889,00 кв.м. ...

юли 01
Заповед № Т-171/30.06.2020г.

Заповед № Т-171/30.06.2020г. -Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 77195.708.586 по КК на гр.Хасково /ж.р.Орфей/,с площ 591,00 кв.м. ...