апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Текето/Обява търг с.Текето

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Текето/Заповед № Т-018/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя - ниви в землището на с. Текето, Община Хасково – с номера:-018004 – с площ 5.770 дка, категория – VII, в местността “Джевезлика” – начална тръжна цена /годишна/ – 93.00 лв./деветдесет и три...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нивa в землището на с.Узунджово/Обява търг с.Узунджово

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – нивa в землището на с.Узунджово/Заповед № Т-019/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделска земя – нивa в землището на село Узунджово, Община Хасково – с номер:-№ 043013 – с площ 7.001 дка, категория –VI, в местността “Под лозята” – начална тръжна цена /годишна/ – 126.00 /сто двадесет и...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Лекарски кабинети в с.Книжовник, с.Конуш, с.Ма/Заповед № Т-031/28.02.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.11, чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №70/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:1. Лекарски кабинет здравна служба с. Книжовник с площ 15,00 кв.м...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища/Обява търг игрища

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост, Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково, Заповед № Т-034 и Т-035 от 22.03.2012 г.ОБЯВЯВА:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:І.Терен, находящ се в...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – Игрища/Заповед № Т-034/22.03.2012

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.69 и чл.70 от Наредбата за общинска собственост и Решение №73/03-02-2012 год. на Общински съвет Хасково ОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на обекти, публична общинска собственост, при следните условия:Игрища, находящи се в поземлен имот с идентификатор 77195.714.292 по КК на град...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Мандра, № 029001, № 0170/Обява търг с.Мандра, № 029001, № 017004

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Мандра, № 029001, № 0170/Заповед № Т-017/22.02.2012

На основание чл.19, ал.2 от Наредбата за общинска собственост и Решение №730/29.06.2007г. на Общински съвет-ХасковоОБЯВЯВАМ:Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ стопански години на земеделски земи – ниви в землището на село Мандра, Община Хасково – с номера:-№ 029001 – с площ 3.842 дка, категория – IV, в местността “Чифличето” – начална тръжна цена...

апр 07
2012
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем – ниви в землището на с.Конуш, № 040024, № 03500/Обява търг с.Конуш, № 040024, № 035001

ОБЩИНА ХАСКОВОНа основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 20, чл. 69 и чл. 70 от Наредбата за общинската собственост на Общински съвет – Хасково ОБЯВЯВА:Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи –ниви за срок от 5 стопански години в землищата на:- с. Конуш- с. Книжовник- с. Гълъбец- с. Въгларово- с. Узунджово- с. Текето-...

Върни се в началото на страницата