юни 02
Заповед № 922 от 02.06.2021г. за откриване на процедура "открит конкурс" за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2103.

Заповед № 922 от 02.06.2021г. за откриване на процедура открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №2103 за ЛФ 2021г...

май 20
Заповед № Т-21/17.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи

Заповед № Т-21/17.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи в землищата на:с. Г. Войводино, с. Големанци, с. Д. Войводино, с. Книжовник, с. Маслиново и с.Николово всички на територията на Община Хасково...

май 17
Зaповед № Т-016 гр.Хасково 14.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - Метален павилион с площ от 29,00 м2, намиращ се в сквер  „Ликуша“

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: Метален павилион с площ от 29,00 м2, намиращ се в сквер Ликуша,...

май 17
Заповед № Т-019 гр.Хасково 14.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - Павилион на ул. "Чучулига"

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: Гр.Хасково, ул. Чучулига, масивен павилион с площ 54,00 кв.м.; за търговска дейност...

май 17
Заповед № Т-017 гр.Хасково 14.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - тоалетна на зеленчуков пазар

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: Подземна обществена тоалетна с площ от 60,00 кв.м. находяща се в гр.Хасково, бул. България Зеленчуков пазар; мес. наем 210,00 /двеста и десет/ лв. без ДДС....

май 17
Заповед № Т-018 гр.Хасково 14.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем пристройка в с.Книжовник

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, публична общинска собственост: С.Книжовник, пристройка към сграда кметство, с площ 40,00 кв.м.; месечен наем 48,00 лв. без ДДС, за аптека....

май 17
Зaповед № Т-020 гр.Хасково 14.05.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бутик №4 /Бизнес център/

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот, частна общинска собственост: Гр.Хасково, ул. Цар Освободител№2, Бутик №4 с площ 30,00 кв.м.; месечен наем 90,00 лв. без ДДС, за офис....

апр 14
Заповед № Т-15/13.04.2021 год. - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване на земеделски земи

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти с НТП: лозе, нива, овощна градина, посевна площ, трайни насаждения в следните землища: с. Гълъбец, с. Елена, с. Зорница, с. Козлец, с. Корен и с. Широка поляна всички на територията на Община Хасково, описани подробно в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. ...

Върни се в началото на страницата