сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-228/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землища:с. Г. Войводино, с. Големанци, с. Д. Войводино, с. Книжовник, с. Маслиново и с.Николово...

сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-227/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землища:с. Въгларово, с. Гарваново, с. Клокотница, с. Конуш, с. Криво поле, с. Мандра, с. Текето и с. Тракиец...

сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-226/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища:с. Брягово, с. Динево, с. Любеново, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково и с. Узунджово...

сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-225/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища:с. Александрово, с. Войводово, с. Малево, с. Манастир, с. Ново Надежда, с. Орлово и гр.Хасково...

сеп 21
2020
Търг по Заповед № Т-224/21.09.2020г.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наемназемеделски земи в землища: с. Гълъбец, с. Елена, с. Зорница, с. Козлец, с. Корен и с. Широка поляна всички на територията на Община Хасково...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-201 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-201 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т-200 гр. Хасково 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т-200 гр. Хасково 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №145/31.07.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот...

сеп 15
2020
З  А  П  О  В  Е  Д № Т- 216 гр. Хасков 15.09.2020г.

З А П О В Е Д № Т- 216 гр. Хасков 15.09.2020г. На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.45, ал.1, чл.79 и чл.80,ал.1 от НУРОС на Общински съвет Хасково, Решение №29/31.01.2020год. на Общински съвет Хасково О Б Я В Я В А М: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим...

Върни се в началото на страницата